CourtVideo.nl
Brengt partijen bijeen!
Business picture

Partner voor de Rechtspraaklogo Rechtspraak

CourtVideo is gestart als dienstverlener binnen de Rechtspraak en heeft de afgelopen jaren in een groot aantal rechtszaken en getuigenverhoren ondersteuning geboden. Wij beschikken daarvoor over apparatuur, technische kennis maar ook over een juridische achtergrond, waardoor wij zo'n zaak of verhoor op alle fronten kunnen voorbereiden en ondersteunen. Bovenal hebben wij inmiddels een enorme ervaring in het toepassen van videoconferencing in zeer uiteenlopende situaties en configuraties. 

Kosten besparen

Diverse rechtbanken in Nederland beschikken inmiddels over een eigen zaal met videoconferencing. In een aantal gevallen is die zaal specifiek bedoeld voor Vreemdelingenverhoren door de betreffende Vreemdelingenkamer, in ander rechtbanken is hij vooral bedoeld voor getuigenverhoren door de RC. De overige rechtbanken en gerechtshoven hebben (nog) geen eigen videoconferencingzaal. CourtVideo kan zowel voor de gerechten die al beschikken over een eigen installatie als voor de gerechten zonder eigen oplossing een interessante partner zijn om kosten te besparen en efficienter te werken, met name wanneer het gaat om het gebruik voor incidentele strafrechtelijke en civiele getuigenverhoren.

Geen eigen zaal voor telEhoren?

De bouw en inrichting van een eigen zittingszaal met videoconferencing is kostbaar. Ook al wordt de initiŽle investering vanuit een landelijk budget betaald, de afschrijving van de installatie komt waarschijnlijk voor rekening van het betreffende onderdeel. Omdat het gaat om grote bedragen, is ook de afschrijving per jaar substantieel. Wanneer vervolgens blijkt dat de zaal weinig wordt gebruikt en die afschrijvingskosten worden gedeeld door het aantal zaken, kunnen de kosten per zaak ruim boven de € 10.000 uitkomen. Vergeleken met de gemiddelde kosten van een rogatoire commissie buitenland, zal men dit toch nog als een verantwoorde investering zien. Maar door gebruik te maken van de diensten van CourtVideo, kunnen aanzienlijk grotere besparingen worden bereikt. Bovendien zijn er ook andere voordelen. Rechtbanken die op dit moment nog niet beschikken over een eigen installatie zouden dit alternatief daarom zeker moeten overwegen.

RC verhoorZo is een bijkomend voordeel van onze oplossing het feit dat wij altijd  gebruikmaken van de nieuwste apparatuur en onze mobiele oplossing snel kan worden geplaatst en afgebroken. Daardoor wordt een zaal niet permanent in zijn gebruiksmogelijkheden beperkt door de aanwezige apparatuur en is deze ťťn uur na een verhoor weer volledig in oude staat en beschikbaar voor normaal gebruik.

Er zijn landen waar ik liever niet naar toe ga. Toepassing van videoconferencing is dan een zeer welkome optie. Op de juiste wijze toegepast, levert het een net zo bruikbare verklaring op als wanneer ik daarheen gereisd was met alle risico's van dien.

Complete dienstverlening

De service van CourtVideo is bijzonder omdat wij niet alleen apparatuur beschikbaar hebben voor verhuur, maar een complete dienstverlening bieden waarin voorbereiding, uitvoering en natraject zijn inbegrepen. Deze dienstverlening kan ook interessant zijn voor gerechten die wťl over een eigen zaal voor telehoren beschikken. Vooral wanneer het aantal keren dat deze faciliteiten worden gebruikt beperkt blijft, ontstaat geen routine en vergt elke zaak opnieuw veel tijd terwijl de kans op fouten en vergissingen groot is. Door CourtVideo in dergelijk zaken alleen in te schakelen voor de voorbereiding en de begeleidings tijdens het verhoor, bespaart u heel veel uren voor RC, griffier en facilitaire ondersteuning, terwijl door onze ervaring en routine de kans op problemen aanzienlijk afneemt. Aangezien voor het verhoor gebruik wordt gemaakt van de eigen vaste apparatuur, betaalt u in zo'n opzet alleen een vergoeding voor de door ons gemaakte uren.

Tijdbesparen

Met onze juridische achtergrond kunnen we u in de voorbereiding en afstemming met de buitenlandse instanties heel veel werk uithanden nemen. Zo kunnen we nog voor het uitgaan van het rechtshulpverzoek eerst uitzoeken wat er in het betreffende land of op de betreffende locatie mogelijk is, wie contactpersonen zijn en welke techniek en apparatuur aan "de andere kant" beschikbaar is. Met die kennis kan een rechtshulpverzoek veel gerichter worden opgesteld en daarna ook veel vlotter door de pijplijn. Naast deze snelheidswinst zorgt dit er ook voor dat u al in een vroeg stadium weet of videoconferencing in de betreffende casus Łberhaupt kansrijk is.

Gebruik van videoconferencing maakt het mogelijk om verhoren veel gemakkelijker en sneller te plannen. Moesten we vroeger maanden vooruit plannen om een aantal dagen vrije dagen te vinden in de agenda om op reis te kunnen gaan, nu volstaat een periode van 3 uur om iemand in AustraliŽ te verhoren! Het toestaan van het horen van een getuige in het buitenland leidt nu niet meer tot een extreme extra belasting van de collega's of een ontwrichting van ons hele Kabinet RC.

Praktische ondersteuning

Wanneer het rechtshulpverzoek daadwerkelijk is uitgegaan komt de praktische voorbereiding van een verhoor. Dat houdt in het afstemmen van datum en tijd, afstemmen van de te gebruiken tecniek en verbindingen en het regelen van een testsessie.

Die testsessie vindt meestal ca. 1 week voorafgaand aan het verhoor plaats, maar uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waarin die termijn veel korter is. Tijdens de testsessie kunnen de betrokken rechters en anderen zich overtuigen van de te verwachten omstandigheden en kwaliteit en men kan de laatste praktische afspraken maken voor het echte verhoor. Zaken die daarbij afgestemd kunnen worden betreffen bijvoorbeeld de rolverdeling tussen de betrokken RC's tijdens het verhoor, de beŽdiging van de getuige, de noodzaak van een tolk, waar deze wordt geplaatst, hoe de ondertekening geregeld wordt etc. 

Telehoren RCOp de dag van het verhoor zelf (of de avond of nacht wanneer tijdverschil dit noodzakelijk maakt) wordt de installatie ruim van te voren opgebouwd en nogmaals getest. Indien noodzakelijk krijgen kort voor het begin van het verhoor alle betrokkenen zoals griffier, advocaten en tolk nog een korte uitleg over videoconferencing en de spelregels die zoveel mogelijk in acht moeten worden genomen. Vervolgens start het verhoor en blijft de adviseur van CourtVideo op de achtergrond aanwezig voor bediening van de apparatuur en het eventueel digitaal vastleggen van het verhoor. Uiteraard is er een reservesysteem beschikbaar bij technische incidenten.

Na afloop van het verhoor zorgt CourtVideo voor een snelle demontage van de opstelling en wordt de zaal in oorspronkelijke staat achtergelaten. De opname van het verhoor wordt overgezet op een DVD die aan het procesdossier kan worden toegevoegd.

Andere toepassingen binnen de rechtspraak

Videoconferencing is inmiddels al een aantal jaren in de Nederlandse en Europese regelgeving opgenomen en steeds meer juridische partners maken er gebruik van. Naast de virtuele voorgeleiding in Vreemdelingenzaken en het verhoren van getuigen in het buitenland door de RC, zijn er nog veel meer situaties waarin videoconferencing toegepast wordt of zou kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan:

 • Het horen van getuigen vanuit het buitenland bij een Nederlandse rechtbank
 • Voorgeleiding van een verdachte vanuit een huis van bewaring of politiebureau bij OvJ en eventueel ook RC
 • Horen van getuigen-deskundigen op afstand (CourtVideo was initiatiefnemer om bijvoobeeld deskundigen van het NFI op deze wijze tekst en uitleg te laten geven)
 • Horen van psychiaters/behandelaars bij verlenging TBS
 • De inzet van tolken op afstand
 • Op afstand horen van een bedreigde getuige
 • Vanuit eigen huis of ziekenhuis horen van getuigen die niet kunnen reizen
 • Besparing van reis- en verblijfkosten bij getuigen in civiele zaken
 • Bange of bedreigde getuige horen vanuit een nabije ruimte in het gerechtsgebouw
 • Bijwonen van cursussen en vergaderingen

In sommige landen beschikt Justitie nog maar nauwelijks over PC's. Videoconferencing is dan echt een beetje teveel gevraagd. Maar door gebruik te maken van CourtVideo en met toestemming van de lokale autoriteiten is videoconferencing toch een optie. Zij kunnen ter plekke op een veilige locatie een opstelling bieden waar getuige en lokale rechter voor de camera kunnen verschijnen.Voor WIE

ONZE DIENSTENU ZOEKT MET  SPOED videoconferencing?

U kunt ons ten alle tijde bellen voor advies en ondersteuning. Zonodig kunt u vandaag nog aan de slag!


> bel
06 - 2258 3470

of

> mail: info@courtvideo.nlwereldwijdE SERVICE

CourtVideo.nl beschikt over diverse mobiele systemen waarmee wij op locatie, dus bij u op kantoor of in de rechtbank een conferentie kunnen opzetten. Zo kunt u videoconferencing gebruiken als het u uitkomt, zeer flexibel en zonder grote investering en technische kennis. Uiteraard kunnen wij ook zorgen voor een oplossing "aan de andere kant" niet alleen binnen Nederland maar ook in het buitenland. Dat kan in een hotel of vergadercentrum zijn, maar bijvoorbeeld ook in een Nederlandse ambassade of consulaat.

Videoconferencing vanuit ambassade


HD-kwaliteit

Videoconferencing heeft de laatste jaren een enorme sprong gemaakt in kwaliteit. Momenteel is high definition de standaard. Uiteraard werkt CourtVideo in beginsel altijd met de nieuwste HD-apparatuur en met grote HD-beeldschermen. 

De kwaliteit van een sessie wordt echter allereerst bepaald door de kwaliteit van de apparatuur en verbinding aan "de andere kant". Daar blijkt voor justitiedoeleinden nog relatief vaak gebruik te worden gemaakt van ISDN-verbindingen en oudere systemen. Een HD-beeld is dan niet mogelijk maar uiteraard zal CourtVideo er naar streven u toch de maximale kwaliteit te bieden, zodat u met vertrouwen een verhoor op deze wijze kunt afnemen.


Videoverhoor in de praktijk - handleiding


CourtVideo heeft een korte gebruikshandleiding opgesteld  met tips en adviezen voor het gebruik van videoconferencing bij verhoren. Het is een nadrukkelijk op de praktijk gericht gidsje met tips en adviezen voor de voorbereiding en het daadwerkelijke verhoor. Ook wordt ingegaan op de diverse andere mogelijkheden om videoconferencing binnen de rechtspraak toe te passen. Het gidsje is op aanvraag beschikbaar voor rechtbanken en andere justitieonderdelen.


Dienstverlening voor RC-verhoren

Rechtbanken die beschikken over een ingerichte zaal ten behoeve van telehoren, bouwen vaak weinig routine op in het gebruik en de afstemming met de buitenlandse partners. Elke zaak levert daardoor veel werk en stress op, waarbij de kans op fouten niet denkbeeldig is. CourtVideo biedt gerechten een service waarbij wij het voortraject voor onze rekening nemen en eventueel ook tijdens het verhoor de bediening van de apparatuur verzorgen.


  ContactLogo CourtVideo

  CourtVideo.nl
  Waterwolf 28
  6681 TJ Bemmel
  The Netherlands

  Tel: (+31) (0)6 - 2258 3470
  Fax: (+31) (0)84 - 7371 796
  E-mail: info@courtvideo.nl