CourtVideo.nl
Brengt partijen bijeen!
Business picture

OM en politie


CourtVideo is gestart als dienstverlener binnen Justitie. Wij werkten in die tijd vooral voor de Rechtspraak, maar wij hebben ook in een aantal gevallen samengewerkt met OM en politie. Ook in de huidige tijd kunnenn OM en politie gebruikmaken van onze dienstverlening, met name in bijzondere situaties of bij behoefte aan tijdelijke extra capaciteit. Door onze Justitie-achtergrond zijn we bekend bij diverse belanghebbenden binnen politie en OM en de hoogste vertrouwlijkheid is voor ons vanzelfsprekend. Bij diverse rechtbanken hebben wij inmiddels de eed op geheimhouding afgelegd.  


OM

Zowel OM als politie maken inmiddels op behoorlijke schaal gebruik van videoconferencing. Bij het OM wordt deze techniek vooral ingezet ten behoeve van vergaderingen en overleggen binnen de organisatie of in de relatie met de politie. Het gebruik in een meer juridische context is ons momenteel minder bekend. Toch zijn er ook voor het OM wel mogelijkheden om videoconferencing vaker in te zetten, met name bij bijzondere gelegenheden en omstandigheden. Zeer denkbaar is voorgeleiding aan een Officier van Justitie via videoconferencing bij grote evenementen. Met name verdachten in snelrechtprocedures kunnen op deze wijze worden voorgeleid. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld wanneer gesproken wordt met verdachten en of getuigen in het kader van  een vooronderzoek of wanneer er sprake is van ernstige bedreiging of gevaar voor de betrokkenen.
Door de mobiele en flexibele appartuur van CourtVideo is het mogelijk om ad hoc oplossingen te bieden, bijvoorbeeld bij een getuige thuis, in het ziekenhuis of vanuit een safe house. Nog een optie: een bedreigde getuige kan of wil niet in dezelfde ruimte verkeren als de dader. De oplossing: de getuige blijft in een aparte beveiligde ruimte en wordt met behulp van een interne verbinding vanuit de rechtszaal gehoord. Het verhoor kan op volkomen natuurlijke wijze verlopen zonder dat de fysieke aanwezigheid van de verdachte daarop invloed heeft.  

Driehoek

Een speciale situatie waarbij videoconferencing zeer bruikbaar is, betreft het overleg in de driehoek of met een lokale crisisstaf in geval van incidenten of rampen. Wanneer er geen structurele voorzieningen voor videoconferencing aanwezig zijn, kan CourtVideo worden ingeschakeld om deze voorziening op zeer korte termijn te leveren. Omdat wij diverse sets beschikken kunnen wij snel meerdere locaties voorzien. Enige vereiste is een fatsoenlijk ADSL-lijn of enkele ISDN-lijnen. In uitzonderlijke gevallen is een oplossing via satelliet of straalverbinding denkbaar.

CourtVideo is graag bereid mee te werken aan oefeningen en experimenten waarbij videoconferencing wordt ingezet voor overleg op afstand, crisisbeheersing, voorgeleidingen etc. Wij hebben een ruime ervaring in de experimentele inzet van videoconferencing.

Politie

Diverse korpsen in Nederland maken gebruik van videoconferencing voor bijvoorbeeld aangifte op afstand (via onbemande kantoren), televoorgeleiding van verdachten aan een hulp-OvJ en voor overleg en bij overleg en aansturing op landelijk of regionaal niveau.
Zoals ook bij het OM al is vermeld, is videoconferencing ook heel geschikt voor overleg in de driehoek en bij crises en grote publieksevenementen waarbij men meer wil dan alleen een cameraregistratie. Videoconferencing is juist daar zo bruikbaar omdat het real time tweerichting verkeer mogelijk maakt tussen leidinggevenden en anderen ter plaatse en de centrale leiding elders. Speciaal op momenten waarbij elke seconde telt en misverstanden of foute conclusies kunnen leiden tot grote ongelukken, is volledige communicatie, dus ook het lezen van elkaars non verbale signalen, essentieel. De apparatuur van CourtVideo is mobiel, snel inzetbaar en vergt ter plekke alleen een stroom- en data-verbindinng. Een aantal systemen zijn voorzien van de mogelijkheid om met meerdere locaties (tot 8) gelijktijdigh met elkaar te verbinden. Via centrale MCU's die naar behoefte kunnen worden ingehuurd, kan dit aantal nog verder worden opgevoerd. Uiteraard is het ook mogelijk de communicatie via videoconferencing integraal op te nemen, zodat deze achteraf gebruikt kan worden ter verantwoording of evaluatie.


CourtVideo is o.a. dealer van LifeSize videoconferencing. LifeSize onderscheidt zich van de andere grote merken Polycom en Tandberg/Cisco door de uitstekende kwaliteit en relatief lage prijzen. Daarmee heeft LifeSize in enkele jaren een substantieel deel van de markt veroverd. Doordat LifeSize zich volledig conformeerd aan alle wereldwijde videoconferencing standaarden, kan de apparatuur probleemloos communiceren met systemen van andere merken. Gebruik maken van LifeSize betekent lagere kosten of meer waar voor je geld. In tijden van bezuinigingen enen krimpende budgetten kan LifeSize daarom juist ook voor Justitie en politie een zeer aantrekkelijke optie zijn.

Veiligheid

Videoconferencing is een behoorlijk veilige wijze van communiceren, het illegaal meekijken met een conferentie is buitengewoon lastig. De systemen beschikken standaard ook nog eens over een mogelijkheid tot encryptie waardoor de veiligheid verder wordt verhoogd. Voor verbindingen en situaties waarin zeer hoge veiligheidseisen gelden, zijn extra veiligheidsopties verkrijgbaar.


Er zijn landen waar ik liever niet naar toe ga. Toepassing van videoconferencing is dan een zeer welkome optie. Op de juiste wijze toegepast, levert het een net zo bruikbare verklaring op als wanneer ik daarheen gereisd was met alle risico's van dien.Voor WIE

ONZE DIENSTENU ZOEKT MET  SPOED videoconferencing?

U kunt ons ten alle tijde bellen voor advies en ondersteuning. Zonodig kunt u vandaag nog aan de slag!


> bel
06 - 2258 3470 of

> mail: info@courtvideo.nlService wereldwijd 

CourtVideo.nl beschikt over diverse mobiele videoconferencingsystemen waarmee wij op locatie, dus bij u op kantoor of in de rechtbank een conferentie kunnen opzetten. Zo kunt u videoconferencing gebruiken als het u uitkomt, zeer flexibel en zonder grote investering en technische kennis. Uiteraard kunnen wij ook zorgen voor een oplossing "aan de andere kant" niet alleen binnen Nederland maar ook in het buitenland. Dat kan in een hotel of vergadercentrum zijn, maar bijvoorbeeld ook in een Nederlandse ambassade of consulaat.


HD-kwaliteit

Videoconferencing heeft de laatste jaren een enorme sprong gemaakt in kwaliteit. Momenteel is high definition de standaard. Uiteraard werkt CourtVideo in beginsel altijd met de nieuwste HD-apparatuur en met grote HD-beeldschermen. 

De kwaliteit van een sessie wordt echter allereerst bepaald door de kwaliteit van de apparatuur en verbinding aan "de andere kant". Daar blijkt voor justitiedoeleinden nog relatief vaak gebruik te worden gemaakt van ISDN-verbindingen en SD-systemen. Een HD-beeld is dan niet mogelijk maar uiteraard zal CourtVideo er naar streven u toch de maximale kwaliteit te bieden, zodat u met vertrouwen een verhoor op deze wijze kunt afnemen.
  ContactLogo CourtVideo

  CourtVideo.nl
  Waterwolf 28
  6681 TJ Bemmel
  The Netherlands

  Tel: (+31) (0)6 - 2258 3470
  Fax: (+31) (0)84 - 7371 796
  E-mail: info@courtvideo.nl